Käyttöehdot - Jatkuva päänsärky
Mistä päänsärystä kärsit?
Tee testi täällä!

Käyttöehdot

1. Julkaisija

Linde Healthcareen kuuluva Oy AGA Ab on osa Linde-konsernia, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Suomen organisaatio kuuluu juridisesti Oy AGA Ab:hen. Lisätietoja on kohdassa “Oy AGA Ab”.

2. Vastuuvapauslauseke

Verkkosivusto sisältää yleisiä tietoja Hortonin neuralgiasta ja lääkkeellisestä hapesta. Verkkosivusto on kehitetty Oy AGA AB:n, Linde Healthcare, palveluksi. Verkkosivuston tiedoilla ei ole tarkoitus korvata – eivätkä ne voi koskaan korvata – ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa yleisellä eikä yksittäistapauksen tasolla.

Linkit

Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Oy AGA Ab, Linde Healthcare, pyrkii tarjoamaan linkkejä muille verkkosivustoille, joiden sisältämät tiedot voidaan katsoa asiaankuuluvien lakien ja määräysten mukaisiksi. Näiden verkkosivustojen sisältöä voidaan kuitenkin muuttaa Oy AGA Ab:n, Linde Healthcare, tietämättä. Oy AGA Ab, Linde Healthcare, ei voi siksi vastata millään tavoin muiden verkkosivustojen sisällöstä.

3. Copyright

Oy AGA Ab:llä, Linde Healthcare, on tekijänoikeus kaikkeen tällä verkkosivustolla olevaan materiaaliin. Käyttäjä saa kopioida materiaalia ainoastaan ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että jokaisella kopiosivulla on verkkosivustoa vastaavat viittaukset Oy AGA Ab:n, Linde Healthcare, tekijänoikeuteen ja että kopiosta käy muutoinkin ilmi, että materiaali on peräisin tältä Oy AGA Ab:n, Linde Healthcare, verkkosivustolta. Tätä tekstiä ei voida millään muotoa katsoa ilmaukseksi omistusoikeuden siirrosta tai – epäsuorasti, passiivisuuden myötä tai muulla tavoin tapahtuvaksi – lisenssioikeuden luovutukseksi, joka koskisi Oy AGA Ab:n, Linde Healthcare, omistamaa patenttia tai tavaramerkkiä. Edellä nimenomaisesti mainittua lukuun ottamatta vastaava koskee Oy AGA Ab:lle, Linde Healthcare, kuuluvaa tekijänoikeutta.

Oy AGA Ab, Linde Healthcare, ei vaadi omistusoikeutta tai yhteenkuuluvuutta kolmansien osapuolien tavaramerkkeihin, joita verkkosivustolla voi esiintyä. Tällaisia tavaramerkkejä käytetään ainoastaan kulloisenkin omistajan tuotteiden ja palvelujen tunnistamiseksi, eikä sitä, että Oy AGA Ab, Linde Healthcare, mainitsee nämä tavaramerkit, voida tulkita niin, että Oy AGA Ab, Linde Healthcare, tukisi tai suosittelisi kyseisiä tavaramerkkejä.